Çaylı kənd E.Cəfərov adına 2 saylı tam orta məktəb

Ünvan: Çaylı kəndi

Telefon: (022)2929547

Cəfərli kənd M.Dilbazi adına tam orta məktəb

Ünvan: Cəfərli kəndi

Telefon: (022)2934352

Daş Salahlı kənd A.Əmilov adına 1 saylı tam orta məktəb

Ünvan: Daş Salahlı kəndi

Telefon: (022)2928496

Daş Salahlı kənd Ş.Cəbiyev adına 2 saylı tam orta məktəb

Ünvan: Daş Salahlı kəndi

Telefon: (022)2928659

Dəmirçilər kənd E.Qurbanov adına tam orta məktəb

Ünvan: Dəmirçilər kəndi

Telefon: (022)2925237

Hüseynbəyli kənd A.Əliyev adına tam orta məktəb

Ünvan: Hüseynbəyli kəndi

Telefon: (022)2955095

Birinci Şıxlı kənd M.Həsənov adına tam orta məktəb

Ünvan: Birinci Şıxlı kəndi

Telefon: (022)2926520

İkinci Şıxlı kənd V.Musayev adina tam orta məktəb

Ünvan: İkinci Şıxlı kəndi

Telefon: (022)2922543

Bala Çaylı kənd S.Həsənov adına tam orta məktəb

Ünvan: Bala Çaylı kəndi

Telefon: (022)2930195

Kosalar kənd İ.Şıxlı adına tam orta məktəb

Ünvan: Kosalar kəndi

Telefon: (022)2935323

Kəmərli kənd A.Kəmərli adına tam orta məktəb

Ünvan: Kəmərli kəndi

Telefon: (022)2921290

Aslanbəyli kənd tam orta məktəb

Ünvan: Aslanbəyli kəndi

Telefon: (022)2923583

Xanbağı kənd A.Bəbirov adına tam orta məktəb

Ünvan: Kəmərli kəndi

Telefon: (022)2921291

Qaymaqlı kənd A.Məmmədov adına tam orta məktəb

Ünvan: Qaymaqlı kəndi

Telefon: (022)2927305

Qazaxbəyli kənd A.Mustafayev adına tam orta məktəb

Ünvan: Qazaxbəyli kəndi

Telefon: (022)2933542